Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 2

Mixail Qorbaçov

2 aprel

  • 1917 — AİŞ bə Dınyo Canqi umjən be.
  • 1918 — Çe Türkiyə [Van ili] rus iyən erməni işğalıku ozod bə.
  • 1945 — Soveti İttifaq iyən Braziliya arədə diplomatik əlaqon bastə bən.
  • 1982 — Argentina Folklendi sərkuonış işğal kardışe.
  • 1989 — Mixail Qorbaçov SSRİ iyən Kuba arədə əlaqon bə qayda varde iyən de Fidel Kastro vindemon kardero bı kişvər səfər kardışe.
  • 2006 — AİŞ- i Tenness ştatıku dəvardə qasırğa bı ştatdə bə 29 kəsi marde səbəb be.