Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 15

elektron kalkulyator

15 aprel

  • 1738 — Londonədə çe Georq Fridrix Hendeli, italiya operonədə, "Sers"-i premiyera bə sə oməy.
  • 1755 — Londonədə bə Samuel Consoni aid "İngilisə zıvoni lüğət" nəşr bıe.
  • 1795 — Litva bə Rusiya İmperiya umıj bedə.
  • 1924 — Rand Maknelli iminə roon (bo avtomobilə roon) atlasış nəşr kardışe.
  • 1926 — Bə Amerikan Airlinesi aid iminə ıstənpəri pəre bə sə oməy.
  • 1970 — Yaponiyədə iminə elektron kalkulyator hozo bıe.