Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 13

Metropoliteni muzey

13 aprel

  • 1796 — Bə AİŞ iminə fili Hindistaniku vardışone.
  • 1849 — Macarıstan bə respublikə idarəəkə forma ovaşde.
  • 1870 — Metropoliteni muzey soxtə be.
  • 1919 — Qars ingilison tərəfiku işğal be.
  • 1921 — İspaniyadə Kommunist fəhlə Partiya soxtışone.
  • 1944 — Nuə Zelandiyə iyən Sovet İttifoqı aradə diplomatik əlaqon soxtmon bin.
  • 1997 — Tayqer Vuds dınyoədə masterə seriyəynə qolfə turnir ğəzənc kardə həməysən cohilə qolfçi bıe..