Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 11

11 aprel

  • 1865 — Prezident Avraham Linkoln ıştə oxonə ictimai nitqış* karde.
  • 1899 — İspaniya Puerto Rikoş bə AİŞ-i güzəştış* kardışe.
  • 1905 — Eynşteyn Nisbiə Nəzəriyyəş okardışe.
  • 1919 — Beynəlxalq Əmək* Təşkilatı* (İLO) soxtə be.
  • 1919 — Sinqapuri ıştə müstəqiliəti elanış karde.
  • 1979 — Çe Uqanda diktator İdi Aminşon çe hakimiyyətiku peqordıneşone.
  • 2006 — Mahmud Əhmədinəjad elan kardə ki, İron uranış zəngin kardəşe.