Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Aprel 10

10 aprel

  • 879 — III Lüdovik Qərbi* Frankon kral be.
  • 1816 — AİŞ hukuməti İconə Ştaton dıminə Banki soxteş dastək kardə.
  • 1841 — Kanadadə Halifaks şəhəri bino noə bə.
  • 1912 — Çe Britaniya ən yolə qəmi — Titanik iminə iyən oxonə kərə bə okean beşe.
  • 1979 — İminə bolqarə kosmonavt kosmosədə.
  • 2010 — Kamçatkadə vertolyoti çe erıziyə voə jiədə mande nəticəə 18 kəs alman turistonədə 10- kəs fot bə.
  • 2010 — Çe Polşa prezidenti ıştənpər Rusiyadə, Smolensk şəhəri nezi bə ğəzo eqınye nəticədə de prezident Lex Kaçinski bə i

vırə 96 kəs marde.