Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj

Oksford luğəti

1 fevral

1720 — İsveçrə iyən Prussiya arədə bə sullh sazişi ğol kəşə bıə.

1865 — AİŞ-də ğuldarəti təmom ləğv bıə.

1884 — "Oksford luğəti" iminə nəşr hozo be.

1918 — De İroni hukuməti tasıb bardero çe Azərbaycani hukumət de İsmayıl xan Ziyadxanovi sərdorəti ıştə fovqəladə diplomatik missiyaş vığandəşe bə Tehron.

1958 — Misir iyən Suriya arədə bıə rozıiəti əsasədə, ın 2 dəvlət i vırədə İbəynə Ərəbon Respublika araşon davastəşone.

1979 — Ruhullah Xomeyni Fransaku bə İron oqarde, hakimiyyətış bə dast səşe.

2003 — AİŞ-i "Kolumbiya" kosmik şattl bə zəmin emeədə atmosferi penə ğatonədə tıpəy.