Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrüjnə rüj/Yanvar 2

Brooklyn Bridge Postdlf.jpg

2 yanvar

  • 1788 — Ştat Corciya çe AİŞ-i Konstitusiya təsdığkardə çominə ştat bıə.
  • 1833 — Çe ingilisi dı qılə canqə karabl Britaniya Folklend sərkuondə çe Britaniya suverenəti təsdığ kardero bə ro dəqınin.
  • 1839 — Lui Dager çe Ovşumi iminə fotoşəkli kəşedə.
  • 1870 — Pard Bruklini baste bino be.
  • 1905 — Rus-Yaponi canq: Rusiya şəhər Port Artur iyən Çinədə çe Rusiya qarnizon təslim be.
  • 1920 — De SSRİ Karquzar iyən Mudafiə Şura ğərorı quberniya iyən uyezd inqilabi komiton ləğ bin.
  • 1942 — Dıminə Dınyo Canqi vaxti Yaponiya çe Filippini paytaxt Manilaş işğol kardışe.
  • 1949 — Luis Munoz Marin Puerto çe Rikoni iminə de demokratə ro səçınyə qubernator təyin be.
  • 2002 — De Argentina Ğanundoə Məclisi ğərorı Eduardo Duhalde çe Argentina mıvəqqətə Prezident təyin be.