Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 9

The United Nations Secretariat Building.jpg

9 yanvar

  • 1768 — Londonədə iminə kərə Filip Astley ısətnə sirkış bə sə vardışe.
  • 1905 — Peterburqədə "Xuninə vıjorə ruji" hukuməti ğuvvon dincə numayişi bə otəş qəte nəticədə 130 kəs marde, 300 kəs yarəjə be (statistika ziddiyyətline).
  • 1951 — Nyu-Yorkdə çe BMT ğərorgohi mənzıli rəsmi obemon bıə.
  • 1960 — De Sovet İttifoqı texniki dastəqi Misirədə band Asuani baste bino be.
  • 1992 — Serbiya ışdə səbəsoyəti elan kardışe.
  • 2005 — Mahmud Abbas çe Fələstini Muxtariyəti sərdor səçınyə be.