Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 8

8 yanvar

  • 1297 — Monako mustəqil be.
  • 1912 — Afrika Beynəlxəlq Konqresi təməl noə bə.
  • 1914 — Vəhəmə noxəşəti mualicəro element radium oko bıə.
  • 1923 — Zaqafqaziya Federasiya çe iqləli Zaqafqaziya pulə nışoni barədə dekret qəbul kardışe.
  • 1959 — Fidel Kastro bə Havana dəşe.
  • 1959 — Şarl de Qolli Fransədə ce Pencminə Respublikə iminə prezident səçınişone.
  • 1962 — Harmeleni poizi bə ğəzo eqınye nəticədə Niderlandədə 93 kəs marde.