Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 6

Wien Musikverein 2009.JPG

6 yanvar

  • 1810 — İstanbul bə sulhə sazişi ğol kəşedə. Bı sazişi qoroş Osmanə dəvlət Krımış doşe bə Rusi İmperiya.
  • 1810 — Samuel Morze teleqrafış ofəyə kardışe.
  • 1870 — Vyanadə cərə konsertə zal "Musikverei" təntənəynə obemon be.
  • 1907 — İtaliya pedaqoq Mariya Montesorri, Romədə bo mionə təbəğə xıyzonon əğılon ışdə iminə məktəb iyən hırdənə boğçəş okardışe.
  • 1912 — Nyu-Meksiko AİŞ-i 47-nə ştat bıe.
  • 1930 — De İosif Stalinini fərmoni SSRİ-də fərdi təsərrufati sistem ləğv be, həmunə vaxti "Nuə İqtisadi Siyasət"i devri orəx elan be.
  • 1992 — Bə Azərbaycani zəminon çe Ermənistani tərəfiku işğol be hesob, pesoxtiyə "Dağlıq-Qarabağ Respublika" elan bıə.