Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 4

Ridolfo Ghirlandaio Columbus.jpg

4 yanvar

  • 1493 — Xristofor Kolumb de karablə karvanı iminə kərə Avropəku bə Amerika səfər kardə.
  • 1717 — Niderland, Yolə Britaniyə iyən Fransə Semonə İttifaqışon ofəyəşone.
  • 1643 — İsaak Nyuton, ingilisə fizik, riyaziyyatəvon, astronom, filosof, teoloq moədə be (mardə 1727).
  • 1847 — Samuel Kolt ışdə hozo kardə iminə revolveri bə AİŞ-i hukuməti təqdim kardəşe.
  • 1896 — Yuta çe AİŞ-i 45-nə ştat bıə.
  • 1943 — Amerika jurnal «Taym» İosif Stalini 1942-nə sori odəmış elan kardışe.
  • 1959 — SSRİ "Luna-1" aparat bə Ovşumi qırdo beşə iminə kosmik aparat bıə.
  • 2010 — İbemonə Ərəb Əmirətionədə inşo bıə dınyo ən yolə çinqilə Burc Xəlifə rəsmi obemon bıə.