Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 3

Michael Schumacher 2010 Malaysia.jpg

3 yanvar

  • e.b.n.106 — Mark Siseron - Roma natiq, filosof iyən siyasi xadim moədə bıə, (kışdə bə e.b.n. 43).
  • 1431 — Burqundiyə hersoq çe mionqəzəti nəticədə qətə bıə Janna d'Arkış bə ingilis krali numayəndə, keşiş Koşoni bə 10 həzo frank havatşe.
  • 1491 — Bə huquqşunas Pyotr Ravenski bo "Feniks" əsəri çap kardero huquq doə sənəd doydən. Im muəllifə huquqi barədə tarixədə iminə sənəd hesob bedə.
  • 1501 — Əlişir Nəvai (əsl nomış Nizaməddin) uzbəkə şair, filosof iyən dəvləti xadim fot be.
  • 1777 — General Corc Vaşinqtoni səbarzəti kardə AİŞ-i ləşqər çe Amerika İnqilabə Canqi şemoni vaxti Britaniyə sərbozonış çe Nyu-Cersi ştati Prinston şəhərədə məğlub kardışe.
  • 1929 — Qordon Mur, Intel şirkəti ofəyəkə movardə ruj.
  • 1957 — Hamilton saatə şirkət dınyoədə iminə elektron saatı istehsal kardışe.
  • 1969 — Mixael Şumaxer, cər Formula-1-i pilot, haft kərə dınyo çempion, moədə bıə.