Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 23

Édouard Manet.jpg

23 yanvar

  • 98 — Trayan çe Roma imperatorə sərdorəti bə dastış səşe.
  • 1792 — Ğənd iyən kofe ğıtəti çe Fransa paytaxtədə bə iğtişaşon səbəb be.
  • 1832 — Çe Fransa impressionist rəssam Eduard Mane movarlə ruj.
  • 1849 — Amerikavıjə həkim Elizabet Blakvel bənə Həşinışdə Nimqərdədə doktorəti mudafiə kardə iminə jeni, bə tarix eqınyə.
  • 1922 — Torontoədə bo şəkərə noxəşəti çe insulini tətbiq bino be.
  • 1950 — Knesset (İsraili parlament) Təl-Əvivış İsraili paytaxt elan kardışe.
  • 1978 — Fransədə kilsə bə kışde hukmi ləğvi rozi be.
  • 1990 — 41 sor bə nav bə Macarıstan dəşə Soveti ləşkər ın kişvəri tərq kardışe.