Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 22

Flag of North Korea.svg

22 yanvar

  • 1863 — Polşədə "Yanvari qıyom" iyən milli ozodəti hərəkat bino bıə.
  • 1905 — Rusiyədə bənə "Xunə vıjori" bə tarix eqınyə inqilab bıə.
  • 1932 — Tırki zıvonədə iminə kərə İstanbulədə məçiton qleyniədə de ğoymə avazi "Ğıron" handə bıə.
  • 1957 — İsraili ləşkər çe Sinay nimsərkuyo okıryəy, Qəzza zəminon işğaliku ozod nıbe.
  • 1970 — Işdənpər Boinq 747 iminə kərə bə həvo rosbe.
  • 1990 — Çe 20 yanvari şəhidon Boku ən barzə vırə, Dağustu Parkədə dəfn kardə bin.
  • 2005 — Çe Şimoli Koreya xarici koon nazir Kim Ke Qvan KXDRi bə nuvə silahi malikə kişvər bıe elan kardışe.