Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 21

JohannesPaul2-portrait.jpg

21 yanvar

  • 1701 — De I Pyotri fərmonı Moskvədə Topi Əmron nomədə məktəb obəy.
  • 1775 — Rusiyədə divojon usyani rəhbər Yemelyan Puqaçov edam bıə.
  • 1920 — Parisədə Versal Sulhi Konfrans bəsə qıne.
  • 1968 — Bortədəş 4 qılə hidrogen bomba bıə AİŞ-i hərbi ışdənpər Qrenlandiya neziyədə bə ğəzo eqıne. Çə bombonədə qıley tobə ısət pəydo bıəni.
  • 1977 — İtaliyadə bə aborti rəsmi icazə doydən.
  • 1998 — Roma papa II İohan Pavel iminə kərə bə kommunistə rejiminə kişvər, bə Kuba səfər kardedə.