Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 19

Hrantdink.jpeg

19 yanvar

  • 1853 — Romədə çe Cuzeppe Verdi opera "Trubadur" iminə təmoşo dəvarde.
  • 1903 — İminə kərə bə "Tour de France" velosiped yarışi start doə be.
  • 1944 — Dıminə Dınyo Canqi vaxti soveti ğoşunonı Novqorodi ozod kardəşone.
  • 1965 — "Naxçıvan", "Boksitoqorsk", "Sevsk" iyən "Sebej" moyqətə karabelon dıyo Berinqədə bə ğəzo eqıne nəticəsdə 100 kəs fon be.
  • 1993 — Azərbaycan Respublika de Qırğızıstani diplomatə əlaqon bastışone.
  • 2007 — Əsilış erməni bıə Jurnalist Hrant Dink İstanbulədə ğətl bıə.