Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 17

AChekhov89.jpg

17 yanvar

  • 1605 — Roman Don Kixot iminə kərə nəşr be.
  • 1773 — Ceyms Kuk de ışdə komanda bə Antarktik qırdmoni nez bin.
  • 1860 — Rusiya ənıvışt Anton Çexovi movardə ruj (mardə 1904).
  • 1852 — De Sand-Riveri muqavilə İngiliston Transvaaldə (Nisoni Afrika) çe Boer mustəmləkon istiqlalış ğəbul kardışe.
  • 1942 — AİŞ-i cərə boksçi Məhəmməd Əli moədə bıə.
  • 1944 — II Dınyo canqi ən doroz iyən xuninə canqonədə qıləy - cfnqe Monte Kasino bino be.
  • 1946 — BMİ Qərdənəkəşəti Şura iminə iclos bıə.
  • 1991 — Sərbozə əməliyyı "Səhroədə tufan"i çərçivədə çe səbəsoyə kişvəron ışdənpəron İraq iyən Kuveytşon bombardman kardışone.