Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 16

Portrait of Philip II of Spain by Sofonisba Anguissola - 002b.jpg

16 yanvar

  • 1556 — II Filipp çe İspaniya kral bıə.
  • 1778 — Fransa çe AİŞ-i mustəqiəti znəşe.
  • 1920 — AİŞ-də “Hışkə ğanun” bə ko dəşə. De ın ğanuni spirtə peşomon istehsal karde, havate iyən ğəbul karde ğədəğən bıə. Çı ğanuni ğəbuli bəpeşo kişvərədə cinayətkarəti, kənoku omə iyən kustar peşoməyon istehsal ziyod bıə.
  • 1956 — Misir səbəsoyb bedə
  • 1973 — "Luna 21" kosmik stansiya çe Ovşumi səpe nışde.
  • 1979 — İroni şah de ışdə xıyzoni bə i vırə bə Misir vite.
  • 2002 — BMİ Qərdənəkəşəti Şura çe Bin Ladeni iyən Talibani hesobonışon dəvasışone.