Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 14

Bill Clinton.jpg

14 yanvar

  • 1301 — De III Endryuni vəfoti Macarıstanədə çe Arpadon sulalə hukuməti orəx rəsəy.
  • 1539 — Kuba çe İspaniya koloniya bıe.
  • 1858 — III Napoleon çe sui-qəsdiku səğ beşe.
  • 1907 — Yamaykadə zəlzələ nəticədə həzosən ve inson fot be.
  • 1913 — İminə Balkani Canq: Yunani ğuvvon Bizansədə tırkonışon məğlub kardışone.
  • 1994 — Bill Klinton de Boris Yeltsini nuvə əbjori bə co kişvəron hədəfi və qəte iyən çe Ukrayna nuvə arsenali ləğv karde barədə bə roziəti oməyn.