Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 13

Henry ford 1919.jpg

13 yanvar

  • 1822 — Yunanə filəqi dizayn iminə Milli Məclisədə ğəbul be.
  • 1830 — Luiziana ştati, şəhər Nyu-Orleanədə faciəynə sutemon bino be.
  • 1908 — Pensilvaniyadə Rodsi Opera Sarayədə sutemoni nəticədə 171 kəs fot be.
  • 1915 — Çe İtaliya şəhər Avezzanoədə zəlzələ nəticədə 29 800 kəs fot be.
  • 1942 — Henri Ford plastikə materialə avtomobil hozo kardışe, ın avtomobil co qılonsən 30% sıbıkbe.
  • 1991 — Vilnusdə Soveti sərbozon bə səbəsoyəti piə litvavıjon hurrəc kardışone.
  • 2001 — Salvadorədə zəlzələ 800 kəsisən ve odəmi umurış bırnişe.