Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 12

Abdullah Öcalan.png

12 yanvar

  • 1908 — Həşipemədə iminə opera hesob bıə “Leyli iyən Məcnun”i iminə təmoşo o be.
  • 1908 — İminə radioləpon de Eyfel Qullə vasitə pevolo bin.
  • 1990 — Sovet İbemoni rəhbar Mixail Qorbaçovi bə Vilnüs səfəri vaxti, əyo 300 000 kəs de səbəsoyəti tələbi mitinq dəvuneşone.
  • 1991 — AİŞ-i Konqres İraqədə canq kardero bə Corc Buşi səlahiyət doşe.
  • 2000 — Turkiyədə koalisiyon hukuməti çe terrorist Abdullah Ocalani barədə bekardə kışde hukmi icro bə təxir eqıne.
  • 2006 — Həcc ziyarəti vaxti bə şəytoni sığ ğande mərasimədə, basabasədə 362 zəvvor marde.