Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 10

John D. Rockefeller 1885.jpg

10 yanvar

  • 1072 — Robert Qviskard Palermonış fəth kardışer.
  • 1810 — Napoleoni de Jozefina kəxıvandəti ləğ bıə.
  • 1861 — AİŞ-i Vətəndaşə canqi devrədə, Florida ittifaqiku co be.
  • 1863 — Londonədə çe Paddinqton iyən Farrinqton stansiyon aradə dınyodə iminə metro bə ko dəşə.
  • 1870 — Con Rokfeller "Standart Oil Co" şirkətış onoeşe.
  • 1941 — Dıminə Dınyo Canqi vaxti Yunanıstani ləşkər Klaysuraş qətışe.
  • 1946 — Londonədə de 51 milləti numayəndon iştirokı çe BMİ iminə Sər Assambleya obemon be.