Template:Wp/krj/Kinaray-a

Mayad-ayad nga pag-abot sa Wikipedia,

ang hilway nga ensiklopedya nga sarang maislan bisan nin-o

Please vote for our Wikipedia!


Kamaan kaw mag-Kinaray-a? Kinanglan namun ang bolig mo!Edit

Ph locator region 6.png

Para sa sangka test-wikipedia sa Kinaray-a ang dya nga mga gapadason nga pahina. Pang-abibihun gid ang imo nga mga inogpasakup rudya. Aprobaran lamang ang pagsinghayong nga makabohat kang Kinaray-a Wikipedia kon may igo-saktohan nga mga ginpasakup nga mga artikolo. Kon ang dya maaprobaran, saylohon sa tood nga Wikipedia ang tanan nga sulud nga ginpasakup.

Tungud test-Wikipedia dya, tanan nga mga artikulo dapat mag-ompisa sa format nga Wp/krj/Ngaran kang artikolo. Halimbawa, ang sangka artikolo tohay sa Antique kinahanglan pangaranan dya nga Wp/krj/Antique. (Syempre, sa tood nga Wikipedia, pagangaranan ang artikolo nga Antique.)

Ginahagad ang mga manoghambal kang Kinaray-a nga magbohat kang raku nga mga artikolo nga taas ang kalidad, kutub sa masarangan.
Note for contributors in Kinaray-a: To all who are writing in Kinaray-a please take note:

Long 'o' and short 'o' should both use the letter 'o'. (Do not follow Tagalog or Hiligaynon spelling!)

Example:

  1. Value, Use (n.) - Polos
  2. Sack(n.)- Sako

Use the letter 'u' for the schwa sound.

Exmaple:

  1. Blindfold (n.) - Pulus
  2. Busy(adj.) - Saku