Template:Wp/khw/Collapsible option

چگونگی مدیریت پدیداری این الگو

  • از ‎{{tcplain|...}}‎ استفاده کنید تا این الگو را در حالت جمع‌شده (پنهان) نشان دهید.
از ‎{{tcplain|...}}‎ استفاده کنید تا این الگو را در حالت بازشده (به‌طور کامل قابل مشاهده باشد) نشان دهید.
از ‎{{tcplain|...}}‎ استفاده کنید تا این الگو را در حالت جمع‌شده (پنهان) نشان دهید در صورتی که فقط الگوی دیگری از همان نوع در صفحه وجود داشته باشد.
  • مگر حالت دیگری تعیین کنید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse حالت پیش‌فرض است.
[create] Template documentation