Template:Wp/anp/Main Page

Wikipedia-logo-v2-anp.svg

मँ आपनै के स्वागत छै।
विकिपीडिया एगो मुक्त ज्ञानकोश छेकै जे सब क ज्ञान प्रसार केरौ अधिकार दै छै।
अंगिका विकिपीडिया मँ अखनी तलक २,७५६ लेख छै। आरू बहुत लेख प काम चली रहलौ छै।
आय फरवरी,२०२३, ?