Template:Wn/cdo/Date

(Redirected from Template:Wn/cdo/date)

文字參數無寫!Ùng-cê chăng-só MÒ̤ SIĀ!
將最後其}}或者|}}改成|lohang=h}}會看見漢字。
Ciŏng có̤i hâiu gì }} hĕ̤k-ciā |}} gāi siàng |lohang=l}} â̤ káng-giéng Bàng-uâ-cê.

[káng/看] [gāi/改] [sṳ̄/史] [chĭng-dṳ̀ huōng-còng/清除緩存] Documentation icon Muò-bēng gì siók-mìng ùng-dŏng / 模板其說明文檔


No description.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
11 year, nièng, 年

no description

Auto value
{{subst:#time:Y}}
Daterequired
22 month, nguŏk, 月

no description

Auto value
{{subst:#time:n}}
Daterequired
33 date, hô̤, 號

no description

Auto value
{{subst:#time:d}}
Daterequired

效果 edit

  • lohang=h,噲
    【2024年4月13號訊】
  • lohang=l,噲
    2024 n. 4 ng. 13 h. séng
  • instance=headline,噲勿會放遘一般其日期分類裏勢。

重定向 edit