Template:Wn/cdo/Publish/doc

介紹Edit

茲萆模板是存檔文章使其,同時自動分遘Category:Wn/cdo/存檔。詳情請看Wn/cdo/Wikinews:存新聞其常規

Cī bĭh muò-bēng sê còng-dŏng ùng-ciŏng sāi gì, dùng-sì cê̤ṳ-dông buŏng gáu category:Wn/cdo/còng-dŏng. Siòng-cìng chiāng káng Wn/cdo/Wikinews:còng sĭng-ùng gì siòng-giĕ.

參數Edit

重定向Edit