Template:Wb/shn/Featured Wikijunior book

ဢမ်ႇသႂ်ႇပႃႈ Wikijunior: သေၵေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ တီႈၼႂ်းလွၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉသေ သၢင်ႈ ပပ်ႉဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇမႂ်ႇ ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မၼ်းတေထႅမ်သႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်း list ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးၶပ်ႉ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ တေဢၢပ်ႉတဵတ်ႉပၼ်တင်းသဵင်ႈ ၵႃႈတီႈ Wb/shn/ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ/Wikijunior ၼၼ်ႉယူႇ။