Talk:Wp/sdc/Pàgina prinzipari

Latest comment: 2 years ago by Jun Misugi in topic Ripiegu (Fallback)
Lu vindioru.
Edouard Manet, 1882 (Courtauld Institute of Art - Londra)

Vidé puru: Aggiuddu:Comuniddai.

Accentu sobbra li paràuri piani

edit

Soru pa prizzisà chi no è nezzessàriu punì l'accentu sobbra li paràuri piani.

Presèmpiu, è giusthu punillu sobbra prubìnzia (pa infuimmà chi si leggi prubìnzia e no prubinzìa) ma no ha sensu punillu sobbra prubinzi o prubinziari.

Matessi chisthioni vari pa l'accentu sobbra rèttiri, mammìfari (giusthu) ma è inùtiri su animari vertebraddi, pesci o pizoni.

A zent'anni! :) --Antofa 00:02, 10 August 2007 (UTC)Reply

Anda be', v'hai rasgioni.
Puru inogghingiossu pari chi l'accentu non vi bo:
eiu soggu
tu sei
eddu è
noi semmu
voi seddi
eddi so
be' anda, pa te? Avvidezzi! : ) --Cornelia 07:25, 10 August 2007 (UTC)Reply
Fundamentaimmenti, soggu d'accordhu cun teggu.
Pompeo Calvia iscribia so' ma i' la matessi manera vo' puru dì lu sóiu.
Cosa dizzi Bazzoni? --Antofa 14:54, 10 August 2007 (UTC)Reply
Eddi so. --Cornelia 21:12, 10 August 2007 (UTC)Reply
Aggiu abbaidaddu puru li pronomi possessivi e v'è ischrittu sòiu o sou (a, i) pa l'itarianu suo, sua, suoi, sue. so' non l'aggiu agattaddu ma mi pari chi l'aggiu intesu. --Cornelia 21:36, 10 August 2007 (UTC) PS se scrivo strafalcioni sassaresi non ti scandalizzare, correggimi pure : )Reply

Template:Wp/sdc/OdLa chisthioni, cumenti dizìa Antofa abà dòdizi anni, è punì l'accentu sobbra tuttiganti li paràuri chi no so piani ma puru sobbra caschuna piana e pa la prizzisioni chissi chi fìnini cun dui vucari (prubìnzia, ma no prubinzi). Pa tinì contu di li monosillabi chi vóni l'accentu dobarìami ischribì da l'ischumenzu la sezzioni "L'azzentu / L'accentu" i' la pàgina Grammàtigga_sassaresa. --Nebhos2019 (talk) 17:53, 14 July 2019 (UTC)Reply

Esattu. ;) --Jun Misugi (talk) 15:52, 15 July 2019 (UTC)Reply

Orthografia - Nommi di li regioni

edit

Soggu priparendi li bozi di tutti li regioni itariani.

In tutti l'althri versioni di WP, li nommi di li regioni vènini tutti traduziddi.

Presempiu:

Allora mi soggu dittu, pagosa eddi sì e noi no? Cosa ni pinseddi di li nommi ischritti in chistha manera?

  Regioni d'Itària  
Abruzzu | Baddi d'Aostha | Basiricadda | Campània | Caràbbria | Emìria-Rumagna | Friuri-Venèzia Giùria | Làziu | Ligùria | Lumbardhia | Marchi | Morise | Piemonti | Pùglia | Sardhigna | Sicìria | Trentinu-Althu Àdige | Tuschana | Ùmbria | Vènetu


--Antofa 05:51, 21 August 2007 (UTC)Reply

Cumenti si dizzi, cumenti s'ischribi?

edit

Cumpà, cumenti si dizzi arcipelago? --Cornelia 19:32, 29 August 2007 (UTC)Reply

I' lu DULS di Tonino Rubattu v'è ischrittu azzipèlagu. [1]

D cacuminale

edit

Cumenti la ischribimmu la d cacuminale di paràuri cumenti peddi e cabaddu? Bazzoni poni una sottolineatura i' li dd. Noi cumenti femmu? Punnimmu galchi cosa pa infuimmà di la pronuncia, cumenti pedd*i, o althru? --Cornelia 12:54, 7 September 2007 (UTC)Reply

Pa piazzeri no t'invintà gosi isthrani... sciuba (o chirra? o isciuba? o ischirra? o.O) in mezu à chisti Ď ď Ḋ ḋ ḍ Ḍ Ð đ Ð ð  :) --felis Boi ciaramiddà? 14:42, 7 September 2007 (UTC)Reply
Milla mì Occlusiva retroflessa sonora, rimandu da Cacuminale, o la bozi Son_cacuminal in franzesu; è la ɖ ! --felis Boi ciaramiddà? 16:36, 7 September 2007 (UTC) PS già chi vi semmu... pudemmu fà una bedda lista cun tutti li vicuri e cunsonanti ippiziari (rippettu (?) à l'itarianu)? --felis Boi ciaramiddà? 16:59, 7 September 2007 (UTC)Reply

E la Laterale fricativa alveolare sorda? ɬ --felis Boi ciaramiddà? 09:39, 8 September 2007 (UTC)Reply

ma a si poni usà li simboli fonetici pà ischribì? Certhi, pa fa la d cacuminale, ùsani la h addabboi la d puru si no è un sonu espiraddu es. beddha, cabaddhu, fatendhe. Gian Paolo Bazzoni poni una sottolineatura i' li d cacuminali. I' la bozi Occlusiva retroflessa sonora v'è puru un althru modu: cabadd,u o cabadd'u... ma no mi piazzi assai.
Pa l'althri soni aggiu fattu un erencu in Grammàtigga sassaresa --Cornelia 13:42, 10 September 2007 (UTC)Reply

Ommu :)

edit

Ascò, pa boi anda bé chistha traduzioni? Avvidezzi --felis Boi ciaramiddà? 09:28, 26 September 2007 (UTC)Reply

SASS: Totti li èsseri umani nascini lìbbari e uguari in digniddai e diritti. Eddi so dudaddi di rasgioni e di cussènzia e dubiani agì l'uni bessu l'althri cun ippìritu di fraterniddai.

ITAR: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

CORS: Nascinu tutti l'omi libari è pari di dignità è di diritti. Pussedinu a raghjoni è a cuscenza è li tocca ad agiscia trà elli di modu fraternu.

GADD: Tutti l'omini nascini libbari e pari in dignitài e diritti. So' iddi dutati di rasgioni e di cuscenzia e deni operà l'unu cu' l'altu cu' ispiritu di fratiddanza.

SARD: Totu sos èsseres umanos naschint lìberos e eguales in dinnidade e in deretos. Issos tenent sa resone e sa cussèntzia e depent operare s'unu cun s'àteru cun ispìritu de fraternidade.

:) Pai me sarìsthia mégliu cussì: Tutti l'òmmini nascini lìbbari e uguari in digniddai e diritti. Eddi so dutaddi di rasgioni e di cussènzia e dèbini agì l'uni cun l'althri cun ippìritu di fraterniddai. Antofa 01:53, 27 September 2007 (UTC)Reply
  Fattu
--felis Boi ciaramiddà? 18:09, 28 September 2007 (UTC)Reply

Aggiuddu

edit

Cumenti si pudia traduzì... --felis Boi ciaramiddà? 08:09, 2 October 2007 (UTC)Reply

ricorsivo, siamo dispiaciuti-ci dispiace, per cortesia-cortesemente, richiamato, rimosso, interfaccia, richiamare, richiedere, ciò?

ricursibu, semmu dipiazuddi-zi dipiazi, pai piazeri-gintirmenti, riciamaddu, buggaddu, interfaccia, ciamà (o riciamà), dumandà, chisthu-chiddu ma tuttu dipendi da lu cuntesthu. Antofa 15:06, 2 October 2007 (UTC)Reply

Dunque. Scusate se questa volta scrivo in italiano ma le parole dubbie si moltiplicano e vorrei fare prima possibile. Divido in 3 blocchi i termini in discussione...

 • Parole italiane probabilmente non esistenti come tali in sassarese: opzione, opzionale, soltanto, selezione, ulteriore, legenda, ciò, grassetto, visualizzazione, ...
 • Espressioni italiane da adattare: si prega, pregasi, al di, di seguito ...
 • Parole straniere di difficile traduzione: file, query, bit, byte, cookie, server, IP, FAQ, namespace, bot, feed, editor, cache, pixel, spam, proxy, script, mailer, ...

Questo invece è l'elenco dei termini per i quali mi sembra di aver trovato una traduzione più che soddisfacente:

 • email, posta elettronica: postha erettrònica
 • login, logout, accesso: intradda, iscidda
 • password: paràura d'órdhini, còdizi
 • log: rigisthru
 • URL: indirizzu
 • cache: mimória cache
 • template: mudellu
 • browser: nabiggadori
 • account: registhrazioni
 • default: pridifiniddu
 • redirect, rimando: rimandu
 • database: bancadati
 • query: interrogazioni
 • server, editor, pixel: elaburaddori sivvidori, cumponidori, puntu
 • token: identifigganti
 • flag: indicadori
 • opzione, opzionale, soltanto, selezione, ulteriore, legenda, ciò, grassetto, visualizzazione: opzioni, opzionari, soru, selezioni, althru, legenda, chiddu, grassetu, visuarizzazioni
 • caricamento, scaricamento: barriamentu, ibbarriamentu carriggamentu, ischarriggamentu
 • ricorsivo: ricussibu (penso venga da ricorso e non da corsivo)
 • interfaccia, anteprima: interfàccia, anteprima, anteprimma, antiprima antiprimma
 • rinominare: funtumà (quando trovo un termine raro e tipico solo del sassarese mi farebbe piacere utilizzarlo..) rinuminà (come non detto)
 • richiedere: turrà a dumandà (mi dispiace assai ma a mio avviso dovremmo evitare le espressioni stile torrà a o di nobu, e scegliere la particella da aggiungere a chirì: re o arre come in sardo o rin come in gallurese. Dunque?) e chiesto: dumandaddu, priguntaddu

Potete sempre consultare il lavoro in corso qui ed i corrispendenti termini in italiano qui. A zent'anni! --felis Boi ciaramiddà? 17:31, 7 October 2007 (UTC)Reply

D'accordhu pa ricussibu.
 • caricamento, scaricamento: carriggamentu, ischarriggamentu
 • rinominare: rinuminà
 • richiedere: in che senso? È necessario capirne il contesto d'utilizzo.

Antofa 15:39, 8 October 2007 (UTC)Reply

A ne hai abbastanza di contesto? :) --felis Boi ciaramiddà? 06:49, 15 October 2007 (UTC) PS le parole in rosso sono ancora da tradurre... :( aiuto! --felis Boi ciaramiddà? 18:36, 16 October 2007 (UTC)Reply
Scusa se insisto ma funtumà significa nominare nel senso di menzionare, citare. Ecco un esempio tratto da Santu Franzischu di la funtana (Agniru Canu):
[...]
Santu Franzischu, eju non soggu dignu
di funtumallu, di prigallu a Deju
[...]

--Antofa 03:09, 19 October 2007 (UTC)Reply

:D

edit

Scusate se scrivo ancora in italiano, e questo messaggio così ingenuo, ma è troppo bello: se andate nelle vostre preferenze, sia qui che su betawiki, o su it.wiki, o dove volete... trovate già l'opzione per la lingua sassarese. Non me n'ero mai accorto :) non c'è bisogno di attendere la fine della traduzione. Se non vi disturba cambiate subito lingua ed iniziate a curiosare suggerendo cosa cambiare o tenere! Avvidezzi, troppu togu gaz! --felis Boi ciaramiddà? 14:37, 15 October 2007 (UTC)Reply

:Forza

edit

Avete tutta la mia solidarietà. Ho sempre tifato per una Wikipedia in Sassarese. Sto lavorando tanto per quella in sardo e ho sempre tifato per la scissione fra sassarese e sardo per via della non parentela linguistica e per l'uso della LSU affiancata dai dialetti parlati per davvero. Credo sia l'unico modo per fare arrivare le nostre Wikipedie almeno al livello dei dialetti italiani (è un po' vergognoso che abbiamo meno voci della Wiki in emiliano e molte meno di quella in corso). Dunque FORZA. Dai Tathari (e gallura tutta!).--Elcaracol 08:43, 27 December 2007 (UTC) Mi trovate qui: http://sc.wikipedia.org/wiki/Utente:ElcaracolReply

Vichipèdia:Prugettu ed altro

edit

ciao a tutti, in questi giorni ho creato altre nuove voci su sdc.wiki, potete correggere se ho scritto bene in sassarese?? premetto che sono di matrilingua sicìliana :) comunque, è una bellissima wiki ed ho creato pure alcuni sandbox per poi arrivare ai progetti come in tutti gli altri wiki da tenere per creare e/o ampliare le voci.. ad esempio ho creato per ora è una sandbox la WikiPrugettu:Sicìria, voci in tutto ciò che riguarda: provincia, storia, geografia, ecc.. ma non solo, anche altri sandbox li ho creati e per il momento sono in link rossi.. e vorrei chiedervi a voi se c'è un vocabolario online in lingua sassarese, esiste?? comunque, spono qui a darvi una mano e vi avviso che sono quasi presente in tutti i wiki :D adoro le culture!! la CULTURA fa diventae forti!! fuzza sassarè.. --SurdusVII [SMS] 17:18, 6 March 2015 (UTC)Reply

Pàgini chi póni assé canzilladdi

edit

Sigumenti aggiu mudificaddu lu mudellu Curonna, la mea prupostha è di canzillà li pagini:

Si semmu d'accosdhu, si po punì lu mudellu Delete pa indicà chi póni assé canzilladdi da un operadori.

--Nebhos2019 (talk) 17:08, 18 July 2019 (UTC)Reply


La prupostha mea è di canzillà li pàgini ki vènini appoi:

--Jun Misugi (talk) 21:44, 29 August 2021 (UTC)Reply

+ * Category:Wp/sdc/Mesi di triòra (categuria fazza -> categuria curretta: Mesi di trìura) --Jun Misugi (talk) 00:38, 21 September 2021 (UTC)Reply

Sthatìsthigga 2021

edit
Aòsthu 2021

Lu 1°/1u/primu/primmu di cabbidannu 2021 Vikipedìa in linga sassaresa ha 171 bozi di cuntinuddu. 205 so li bozi di cuntinuddu + le categurì. Li bozi totari (o tutari) (incrusi categurì, bozi, mudelli, cuntierri, rimandi, ecc.) so 324. Li edits, a parthì da trìura 2007, so 2.771. Le biografì so 17. L'utenti rigisthraddi cumponidori (cumpresi li bot) so 46. In lu mesi d'aòsthu di lu 2021 so isthaddi auniddi 77.157 byte. --Fausta Samaritani (talk) 12:21, 1 September 2021 (UTC)Reply

Gràtzie assai, cara Fausta. --Jun Misugi (talk) 19:23, 1 September 2021 (UTC)Reply
Cabbidannu 2021

Lu 1°/1u/primu/primmu di santuaini 2021 Vikipedìa in linga sassaresa ha 400 bozi di cuntinuddu. 466 so li bozi di cuntinuddu + le categurì. Li bozi totari (o tutari) (incrusi categurì, bozi, mudelli, cuntierri, rimandi, ecc.) so 655. Li edits, a parthì da trìura 2007, so 4.333. Le biografì so 39. L'utenti rigisthraddi cumponidori (cumpresi li bot) so 48. In lu mesi di cabbidannu di lu 2021 so isthaddi auniddi 454.178 byte.--Fausta Samaritani (talk) 17:59, 30 September 2021 (UTC)Reply

Santuaini 2021

Lu 1u di Santandria 2021 Vikipedìa in linga sassaresa ha un tutari di 770 bozi di cuntinuddu. 841 so li bozi di cuntinuddu + le categurì. Li bozi totari (o tutari) (incrusi bozi, categurì, mudelli, cuntierri, rimandi, ecc.) so 1.053. Li edits, a parthì da trìura 2007, so 5.198. Le biografì so 39. L'utenti rigisthraddi cumponidori (cumpresi li bot) so 51. In lu mesi di santuaini di lu 2021 so isthaddi auniddi 402.302 byte.--Fausta Samaritani (talk) 17:55, 31 October 2021 (UTC)Reply

Sthatìsthigga

edit

Viddiː Sthatìsthigga Vichipedìa in linga sassaresa --Fausta Samaritani (talk) 16:24, 1 December 2021 (UTC)Reply

Vikipedìa in linga sassaresa ha un tutari di 1.000 bozi di cuntinuddu. La bozi n. 1.000 è
Antonio Segni. --Fausta Samaritani (talk) 10:04, 3 December 2021 (UTC)Reply

Ripiegu (Fallback)

edit

User:Fausta Samaritani, User:Jun Misugi è tutti, serìa assai bellu d'avè u fallback di a wiki sassaresa in corsu, pè mantene a cuntinuità filulogica è storicu-linguistica cù 'ssa lingua!
Avemu tantu travagliatu nantu à u Translatewiki pè cumplittallu! Chì ne pensate? --Jumpy01 (talk) 11:47, 5 March 2022 (UTC)Reply

Jun è purtroppo assente, da qualche mese, dal progetto in sassarese e qui le traduzioni si sono fermate. Ottimo il vostro Translatewiki. Spero di trovare presto un altro traduttore esperto. Mi puoi trovare anche sul progetto in lingua campidanese (una variante del sardo), qui - Sardu campidanesu che ha preso il via lo scorso 15 febbraio e ha già superato le 50 voci. Mi raccomando, in questo mese di marzo, di superare 11 edit e diventare anche per questo mese un utente attivo reale. Grazie --Fausta Samaritani (talk) 20:57, 5 March 2022 (UTC)Reply

@Jumpy01: Saruddu! Corsu cument'e linga di ripiegu? No soggu si è nezzessàriu, ma parchì no? :) Ma italianu va bè finzamenta. Cument'e vói. ;) --Jun Misugi (talk) 14:01, 11 April 2022 (UTC)Reply

Return to "Wp/sdc/Pàgina prinzipari" page.