Talk:Wp/nod/ตั๋วเมือง

ปกาศ edit

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ บท​ฅวาม​เรือง​นั้น​เปลี่ยน​เป๋น แม่​แบบ {{xlit3}} ก็ถอด​เรือง​นั้น​เป๋น​เรือง​นี้

กำใหม่ edit

ᩈᨴ᩠ᨴᩋᩢᨠ᩠ᩇᩬᩁ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ สัตตอักษร)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᩈᨴ᩠ᨴᩋᩢᨠ᩠ᩇᩬᩁ

ᨾᩱ᩶​ᨧᨲ᩠ᨲᩅᩤ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ ไม้​จัตตวา)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᨾᩱ᩶​ᨧᨲ᩠ᨲᩅᩤ

ᩈᨠᩫ᩠ᨯ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ สะกด)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᩈᨠᩫ᩠ᨯ

ᩋᩰᨻᩮ᩠ᨶᨴᩱᨸ᩺ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ โอเปนไต้ป์)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᩋᩰᨻᩮ᩠ᨶᨴᩱᨸ᩺

ᩁᨷ᩠ᨿᨷᨷᨭᩥᨷᨲ᩠ᨲᩥᨠᩣ᩠ᩁ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ รเบียบบฏิบัตติก๋าร)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᩁᨷ᩠ᨿᨷᨷᨭᩥᨷᨲ᩠ᨲᩥᨠᩣ᩠ᩁ

ᨼᩬᨶ᩠ᨲ᩺ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ ฟอนต์)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᨼᩬᨶ᩠ᨲ᩺

ᩅᩮᩢ᩠ᨷᨷᩕᩮᩢᩣᩅ᩺ᨪᩮᩬᩥᩁ᩺ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ เว็บเปร๋าว์เซือร์)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᩅᩮᩢ᩠ᨷᨷᩕᩮᩢᩣᩅ᩺ᨪᩮᩬᩥᩁ᩺

ᨸᩕᩰᨠᩕᩯ᩠ᨾ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ โปรแกร๋ม)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᨸᩕᩰᨠᩕᩯ᩠ᨾ

ᨾᩱ᩶ᨠᩣᩁᨶ᩠ᨲ᩺ᨡᩧ᩠᩶ᨶᩃᩨ᩶ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ ไม้ก๋ารันต์ขึ้นลื้อ)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᨾᩱ᩶ᨠᩣᩁᨶ᩠ᨲ᩺ᨡᩧ᩠᩶ᨶᩃᩨ᩶

ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᩅ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ เจิง วะ)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᩅ

ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᨷ ᨾ ᩈ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ เจิง บ๋ะ มะ ส๋ะ)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᨷ ᨾ ᩈ

ᨦ ᩓ ᨻ ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ งะ แล ปะ เหนือ)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᨦ ᩓ ᨻ ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ

ᨾᩱ᩶ᨠᩲᨾ᩠ᩅ᩶ᩁ edit

(ถอด​เป๋น​อักษร​ไทย​คือ ไม้ใก๋ม้วน)

ขอ​เถียง​ตี้ Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ#ᨾᩱ᩶ᨠᩲᨾ᩠ᩅ᩶ᩁ

Return to "Wp/nod/ตั๋วเมือง" page.