Talk:Wn/cdo/2018 nièng Gŏ̤-kō̤ nâ diông â-dáu siŏh kuŏ

Latest comment: 4 years ago by Davidzdh in topic 原創報道

原創報道 edit

只篇報導包括我敆現場觀察、QQ採訪得遘其內容。Davidzdh (talk) 05:52, 8 June 2019 (UTC)Reply

Return to "Wn/cdo/2018 nièng Gŏ̤-kō̤ nâ diông â-dáu siŏh kuŏ" page.