MediaWiki:Testwiki-text-approved/vi

Trang wiki thử nghiệm này đã được chấp thuận bởi Phân ban ngôn ngữ (xem nhật ký tạo trang web).
Bạn có thể tìm thấy nó tại http://vi..org/.