Incubator:Wt/ary/لأهداف

هاد صّفحة كاتجمع لأهداف لي سطّراتها جّماعة ديال لويقاموس ب دّاريجة. يلا كان سؤال ؤ عتيراض على شي تفصيل من تّفاصيل ؤلا على لمحتوى كاملو، عافاك حل(ي) مداكرة ف صّفحة د لمداكرة لي كاترافق هاد لپاج.

31 دجنبر 2023Edit

لهاداف رّئيسي هوّا باش نخرّجو لويقاموس من لانكوباتور ؤ يولي مشروع رسمي ب أدريسة د لويب http://ary.wiktionary.org

لأهداف
لهاداف تحقيق لهاداف نوطة
1000 دخلة 913/1000 هاداف ماشي أساسي، ولاكين كيعبّر على دّيناميكية د لخدمة ف لويقاموس
تحديد صّفاحي لأساسيين لي ناقصين (پروجي، تصنيفات، معاونة، هوامش د لّوغة) ؤ لكتابة ديالهوم - هاداف أساسي
جمع 3 تال 5 د لخدايميا لي يبداو كيعاونو بشكل مداوم (5 تال 10 د تّبديلات ف سّيمانة ل لواحد) ل مدة ديال 6 شهور علّاقل - هاداف أساسي
ڤيديو د الشرح ديال تدخال لكلمات - هاداف أساسي