इङ्‍कुबेटर:अपलोड

This page is a translated version of the page Incubator:Upload and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.

यदि तम दर्ता भयाऽ प्रयोगकर्ता हो भँण्या, तम Special:Upload बठेइ सिदाइ अपलोड अरी सकन्छौ तर यो इङ्‍कुबेटर मी अक्षम अरीरैछ। तम ले ये लाई विकीमिडिया कमन्स मी अपलोड अद्‍दु पड्‍ड्या हुन्छ।

कमन्स मी कस्याँ अपलोड अद्‍द्या?

यो याँ चरणवद्ध रूप मी बतायीरैछः

  1. पैल्ली कमन्स मी दर्ता अरऽ या भितरीय (लगइन अरऽ) (तम आफसेआफ एकीकृत लगइन बठेइ दर्ता भैसक्याऽ लै होइसकन्छौ)।
  2. सजी कि न्यूति तमरी इन्टरफेस भाषा तमरा प्राथमिकताअन मी खुलाऽ।
  3. कमन्स:अपलोड मी जाऽ ले निर्देशअन पालना अरऽ। अनुभवी प्रयोगकर्ताअन येइ उपकरण लै प्रयोग अरीसक्दान।
  4. You can use all files from Commons here in the normal way under the same name.

यो याँ अक्षम क्याइ अरीरैछ?

त्रुटी १११६८ का लाग्दा! ;-)

याँ भौतइ फाइदा छन्ः

  • तम आफुना तस्वीर विकिमिडिया फाउन्डेसन का कसै लै विकी मी प्रयोग अरीसकन्छौ।
    • It avoids having to re-upload missing files after importing all test wiki pages to the new site.
  • Commons is specifically for files. Consequently it has a better policy, etc. Incubator doesn't have any control on uploaded images.