Incubator:Requests for deletions/hu

This is an unofficial translation of Incubator policy.
Remember that it can be largely outdated.

TájékoztatóEdit

Az Inkubátoron az alábbi okok miatt törölhetünk lapokat:

 • egyes lapok törlése, egyéni elbírálás alapján:
  • azonnali törlés (vandalizmus, hibás cím vagy előtag stb.);
  • [rendes] törlés (kevésbé egyértelmű esetekben, felterjesztés és hosszabb mérlegelés után);
 • teljes tesztprojektek törlése, azok minden lapjával egyetemben:
  • az irányelvek idevágó része alapján;
  • a projekt élesítése után, miután a tartalom át lett emelve az új wikibe.

Teljes projektek törlése esetén az információs lap megmarad.

Egyes lapok törléseEdit

 • Az azonnali törlés kritériumai a Metán olvashatóak (angolul):[1]
  • a lapokat a {tl|delete}} sablon beszúrásával és megfelelő indoklással lehet azonnali törlésre jelölni. A lap ezzel automatikusan hozzáadódik a törlendő lapok kategóriájához. A továbbiakban szavazni vagy érvelni nem szükséges: a döntést az adminisztrátorok hozzák meg, és probléma vagy kétség esetén szólni fognak, illetve további információt kérnek.
 • Egyéb esetekben rendes törlési kérelemmel lehet élni.

Teljes tesztprojektek törléseEdit

 1. Törlésre csak olyan tesztek jelölhetők, amelyeknek nincs indítási kérvénye a Metán, vagy azt a Nyelvi Bizottság elutasította.
  1. A felterjesztés után érdemi vita következik: a szavazatoknak kisebb a jelentőségük, mint a meggyőző érveknek.
  2. Felmerülhet a projekt átmozgatása az Incubator Plusba.
 2. A kérdésben 10 nap elteltével adminisztrátor fog dönteni.
 3. A tesztprojekt anyagait (XML állományát) – későbbi felhasználás céljából – exportálni kell a törlés előtt, ha van érdemi tartalom.
 4. Az Inkubátor ezen törlési eljárása és a Nyelvi Bizottság munkája egymástól független.

HivatkozásokEdit

 1. Ha nem tudsz angolul, érdemes lehet a magyar Wikipédia azonnali törléssel foglalkozó lapján tájékozódni.

JelölésekEdit

A szakasz és az archívum nyelve angol.


This is an official Incubator policy.
You may edit it, but please discuss major changes on the talk page first.


This page is for nominating test wikis for deletion, or for nominating pages related to the maintenance of the Incubator for deletion. For discussing about the deletion of pages in a specific test wiki, please use the relevant talk pages where the editors of the test wiki are most active in to discuss them (such as the talk page of the test wiki's main page). Pages that should be speedily deleted should be tagged with {{delete}} with a proper reason.

Common reason for deleting pages here on Incubator include:

 • Speedy deletion requests (vandalism, spelling corrections, correcting prefixes etc.)
 • Deletion of a complete test wiki according to the policy's section "Closure or Deletion"
 • If a project is given final approval by the language committee, the test's pages will be imported to the new subdomain wiki. All pages here will be deleted, except the info page.

Requests for deletionEdit

Requests for deleting single pagesEdit

 • Pages that may be subject to speedy deletion:
  • In general, the rules for speedy deletion are the same as listed on Meta.
   • One rule for speedy deletion unique to Incubator is that pages in the wrong language—either with a prefix reflecting an invalid ISO 639 language code, or written in a language different from the one in the prefix—can be deleted.
   • Similarly, pages having an incorrect prefix where a copy with a correct prefix also exists are eligible for speedy deletion. Please include a link to the correctly prefixed page on the deletion template.
  • Speedy deletions may be proposed by putting {{delete}} (and a reason) on the pages that should be deleted and will thereby be added to Category:Maintenance:Delete, where an administrator will decide about them. It is not needed to vote on a speedy deletion. If there are doubts, the administrator reviewing the speedy deletion request will ask the proposer. If you have doubts, but are not an administrator, you are also free to add a remark below the {{delete}} template on the page.
   If the reason you give is because the current name is wrong, somehow (grammar, spelling, etc.), administrators normally assume the content has been moved to a different (better) location. It will help the administrators if you include a link to the moved page in your deletion request.
   Consider turning the wrong spelling into a redirect to the right spelling before asking for deletion. (And please note that if the wrong spelling is likely to be a common misspelling, it may be useful to leave the redirect, both here and once your test is in its own subdomain.)
   If you do not turn the wrong spelling into a redirect, please simply add {{delete}} to the top of the page. Do not blank out the rest of the page.
  • Please remember: pages cannot be speedy-deleted as long as other pages link to them. Please modify all incoming links before requesting speedy deletion; otherwise, simply leave the original page as a redirect. (Note: This rule doesn't always apply to incoming links from discussion pages and similar administrative pages, if the discussion is already settled.)
 • In other cases, you may put a request below.

Requests for test deletionsEdit

 1. You can propose a deletion of a test language. You may only propose a deletion of a test language which does not have a proposal on Meta or is rejected by the langcom.
  1. You can vote, but it has just a little bit of influence. Arguments are better.
  2. You can propose moving the test to the Incubator Plus.
 2. After 10 days, an administrator will make a decision about deleting the test or not.
 3. If needed, an XML file must be exported (needed means: if the test is not vandalism or nonsense – in general, use common sense)
 4. Remember that this has nothing directly to do with the decision of the language committee (langcom).

Requests for undeletionsEdit

All requests for deleted pages to be restored can be added below, as well.

Incubator:Requests for deletions/hu/Requests