This page is a translated version of the page Help:Language support and the translation is 100% complete.

E ma'uhiga te tokoni atu ki tau lea i te 'u pāsina o te 'Ahi'ahi. Pea koeni e faigafua te fai tokoni atu i te 'Ahi'ahi (mo te 'atu gaue i te 'u lea kehekehe o te Vikimetia).

Fili lea fakamālamanei

Ko te fai tokoni lea e fai tāfito aki te Fili lea fakamālamanei.

  • 'Uluaki mu'a, kumi te Fili lea fakamālamanei. E tu'u 'ovi ki tou higoa e ki te kupu Not logged in, i te fuga pāsina pe i tona faha'i hema o fakalogo ki te lanu e ke faka'aoga'i. E tohi ai te kupu fakasiaina mo te mata'itohi "A" pea mo te higoa o te lea e ke lolototoga faka'aoga'i.
  • Ki te faka'aoga tau lea, kumi pea fili tau lea. (Kumi tona higoa pe ko tona numelo ISO 639.)

Ka kua ke hu ki loto, e feala hau toe fili tau lea i te Special:Fiafai'aga.

Kehe pe e taupau tau lea, mole he tahi koga ke fai.

Ko 'e mole 'asi mai taku lea i te Fili lea fakamālamanei?

Hoki asi te 'u lea i te 'u gaue Vikimetia mo ka kua hiki te 13% ape o te 'u Fagonogono tāfito o te Metiaviki i te translatewiki.net. (Fakatokaga: ko te 'u fagonogono ma'uhiga o te Metiaviki e kau ki te 'u fagonogono tāfito o te Metiaviki.)

  • Mole fakamo'oni e te Komite o te 'u Lea he gaue fo'ou i he lea fo'ou mo ka mole he'eki hiki 13% o te 'u fagonogono ma'uhiga, pea mo 'ihi fagonogono tāfito fe'auga i te lea. Ko he gaue e ma'ua ke koutou tu'ulaki.

Ki hona hoko atu, vaka'i te translatewiki.net.

Ko fea te "Narayam" mo te "WebFonts"?

Ne'e faka'aoga'i i te 'u me'a gaue 'aeni o te Metiaviki ko Narayam mo WebFonts. Kua liaki leva i te temi nei kae faka'aoga'i te Fili lea fakamālamanei.

Me'a gaue tekeni ki te 'u lea

Ko te Fili Lea Fakamālamanei pea mo te tahi 'u me'a gaue mo pāsina tokoni ki te lea e ma'u atu:

Tā: Me'a gaue tohi

Ko te me'a gaue faitohi e toe lava faka'aoga'i mo te 'u "mata'itohi makehe" (i te fuga pāsina faitohi). Lomi'i he mata'itohi ke faka'aoga'i i te pāsina faitohi.
E toe ma'u mo 'ihi atu mata'itohi kehe i te lalo pāsina. E feala hau kole ke toe faka'au 'ihi mata'itohi fo'ou. (Alu ki te Fakatahi'aga o kole ai.)

Lea e tohi kehekehe

Ka tohi tau lea i fa'ahiga faitohi kehekehe (mata'itohi pe faitohi), e feala pe te tohi he pāsina viki e tahi pea faka'aoga'i leva te masini hiki faitohi. Vaka'i atu te 'u gaue aeni e lua:

E lava tohi he pāsina viki e tahi" pea kita fai tohi nima ai leva o hage ko te lad:Judeo-Spanish Wikipedia, i te fa'ahiga faitohi fakalatina mo fakasutea.

Ki tona fakakātoa atu, kataki mai ki te:

E kei ke kumi tokoni?

Vaka'i te Incubator:Community Portal pe translatewiki:Support.

Vaka'i atu mo 'aeni