غ حرفیله باشلایان بوتون سؤزجوکلر بوردا توپلانیر.آپدیت 15/9/1395،Qilavuz آ-ز بتون سؤزجوکلر اوچون بورایا باسین.

اویاری
آذربایجان تورکجه سینده هئچ سؤزجوک غنان باشلانیلماز. تورکجه اولمویان کلمه لرده غ ورینه ق سؤیلنر.

اؤرنک:غدیر=قدیر،غافار=قافار،غولام=قولام

غ نان باشلیان کلمه لریزی تورکجه سؤزجوک آدینا ، ویکی سؤزلویه اکلمه یین لوطفن.

This category currently contains no pages or media.