Category:Wp/tly/Zıvonon

In Kateqoriyə bə zıvonon həsr bəbe. Dınyo dimədə 6000-ku detobə 7000 zıvon heste. Im zıvonon kali qılon rəsmi statusşon heste, veyni qılon rəsmi statusşon nie. Kali zıvonon nıvışte ənənəşon heste, veyni nişone. Dınyo zıvonon bə Zıvonə Xeyzonon aid kardedən. Çı zıvonə xeyzononku ən yoli Hind-Avropə xeyzone. Tolışi ən bə Hind-Avropə xeyzoni aide.