Tispir:Wp/tly/Kimya

Ğədimə kimyavononKimya. Çəmə erasə bə nav ofayə bıə Im sıxani məhnə ğədimə Misiri zıvonədə siyoye. Im elmi ve kəşonış heste.

This category currently contains no pages or media.