Category:Wn/shn/ႁႃႇဝၢႆးဢီႇ

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ Wn/shn/ႁႃႇဝၢႆးဢီႇ၊ ၸႄႈမိူင်း ၶွင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း သမုတ်ႉတရႃႇ ပၸိၽိၵ်ႉ

ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၽွတ်ႈဝႃႈ မီးဝႆႉတႂ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမႄႇရိၵ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပၢႆးလိၼ် လႄႈ ၽိင်ႈငႄႈ တႄႉ ပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈၶွင် ပူဝ်ႇလီႇၼီးသျႃး

ၶၢဝ်ႇ လႃႈသုတ်း

တႃႇတူၺ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႃႈသုတ်း ရီႇၾရႅတ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉ

မႃးတီႇ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ၊ ငဝ်ႈငႃႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈ။


2020 Hawaii State Capitol 02 (cropped)
Hawaii State Capitol, 2020 (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: Farragutful)

Hawaii State Capitol, 2020 (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: Farragutful)


Location map of Wn/shn/ႁႃႇဝၢႆးဢီႇ.
Location map of Wn/shn/ႁႃႇဝၢႆးဢီႇ.
Seal of Wn/shn/ႁႃႇဝၢႆးဢီႇ.
Seal of Wn/shn/ႁႃႇဝၢႆးဢီႇ.
Flag of Wn/shn/ႁႃႇဝၢႆးဢီႇ.
Flag of Wn/shn/ႁႃႇဝၢႆးဢီႇ.

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵၼ်

This category currently contains no pages or media.