Category:Wn/shn/သမုတ်ႉတရႃႇ ပၸိၽိၵ်ႉ

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ Wn/shn/သမုတ်ႉတရႃႇ ပၸိၽိၵ်ႉ၊ သမုတ်ႉတရႃႇ ယႂ်ႇတီႈသုတ်း ၼႂ်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်မီးယူႇ (ဢမ်ႇၼၼ် တႂ်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း) သမုတ်ႉတရႃႇပိုတ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇ ၼႃႈလိၼ် ၶွင် လူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႃႈလိၼ် ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ပၸိၽိၵ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး ပိူင်ထၢၼ်ႈမၼ်း ႁင်းၶေႃၶေႃလႄႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉ ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ။ ဢၼ်လူဝ်ႇၽၢင်ႉဝႆႉတႄႉ ပေႃးပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ၶွင် သမုတ်ႉတရႃႇပၸိၽိၵ်ႉ ဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလီ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ဢူဝ်းသီးၼီးယႃး

ၶၢဝ်ႇ လႃႈသုတ်း

တႃႇတူၺ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႃႈသုတ်း ရီႇၾရႅတ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉ

မႃးတီႇ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ၊ ငဝ်ႈငႃႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈ။


Pacific Ocean - en

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵၼ်

Subcategories

This category has only the following subcategory.