Category:Wn/shn/ဝလႃႇၻီႇမီႇလ် ပူႇထိၼ်ႇ

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ Wn/shn/ဝလႃႇၻီႇမီႇလ် ပူႇထိၼ်ႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ရတ်ႈသျႃး

ၶၢဝ်ႇ လႃႈသုတ်း

တႃႇတူၺ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႃႈသုတ်း ရီႇၾရႅတ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉ

မႃးတီႇ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ၊ ငဝ်ႈငႃႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈ။


Putin (2022-03-10) 02
Putin at a meeting March 10, 2022 (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: kremlin.ru)

Putin at a meeting March 10, 2022 (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ: kremlin.ru)


ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵၼ်