Category:Wn/shn/ပၢင်ႇလၢႆႇ မႅတ်ႇတီႇထေးရီးယၢၼ်း

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ Wn/shn/ပၢင်ႇလၢႆႇ မႅတ်ႇတီႇထေးရီးယၢၼ်းယူးရူပ်ႉ ဢၼ်ၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တီႈ ဢႃႇၾရိၵ၊ ပွတ်းတွၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ် ၶွင် ဢေးသျႃး လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ တွၼ်ႈၵၢင် သေ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူးတင်း သမုတ်ႉတရႃႇ ဢႅတ်ႉလႅၼ်းတိၵ်ႉ

ၶၢဝ်ႇ လႃႈသုတ်း

တႃႇတူၺ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႃႈသုတ်း ရီႇၾရႅတ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉ

မႃးတီႇ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ၊ ငဝ်ႈငႃႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈ။


Cap Bon

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵၼ်

This category currently contains no pages or media.