Category:Wn/cdo/2018 nièng Hók-ciŭ hŏk-hâu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 nièng Hók-ciŭ hŏk-hâu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông
2018 nièng 2 nguŏk, sĭng-chŭng sì-hâiu, Hók-ciŭ iā sâ̤ hŏk-hâu gṳ̄-bâing sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông, iĕu-chīng sĭng-săng, dùng-hŏk diōng gáu hŏk-hâu.

Có̤i-sĭng siĕu-sék